architektura, urbanismus, vizualizace, soutěžní návrh

architektura, urbanismus, vizualizace, soutěžní návrh

architektura, urbanismus, vizualizace, soutěžní návrh

Reurbanizace centra Hostivice

Reurbani­zace centra Hostivice

oddlovac
hostivice_1

Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru.

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Z vizualizací je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru.

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Z vizualizací je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru.

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Z vizualizací je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

zadavatel

Czech Develop Services s.r.o.

má role

architekt, 3D artist

typ projektu / rok / umístění

soutěž / 2017 / 1. místo

spolupráce

David Zalabák

hostivice_2
hostivice_11
axonometrie
axonometrie
axonometrie

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

kriz_malej
situace

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

hostivice_11

principy návrhu

principy návrhu

principy návrhu

oddlovac
hostivice_3

01

náměstí „X“

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

hostivice_4

02

náměstí „O“

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

hostivice_5

03

vnitroblok

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

hostivice_6

04

park u potoka

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

hostivice_7

05

obchodní ulice

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

hostivice_8

06

rezidenční ulice

rezidenční ulice

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

hostivice_9

07

obslužná ulice

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

hostivice_10

08

relaxační ulice

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

hostivice_12
hostivice_13

výseky fasád

výseky fasád

výseky fasád

oddlovac
hostivice_16
hostivice_14
hostivice_15
hostivice_17

náměstí "X" | náměstí "O"

oddlovac
hostivice_18
hostivice_19
hostivice_20

povrchy | mobiliář

povrchy | mobiliář

oddlovac

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

hostivice_31

povrchy | mobiliář

oddlovac

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

hostivice_31

obchodní ulice | rezidenční ulice

obchodní ulice | rezidenční ulice

oddlovac
hostivice_22
hostivice_21
hostivice_23

cihlářská ulice | relaxační ulice

oddlovac
hostivice_24
hostivice_25

ukázka řešení bytového bloku

oddlovac
hostivice_26

1PP

1PP

1PP

hostivice_27

1NP

1NP

1NP

hostivice_28

typické

typické

typické

hostivice_29

podkroví

podkroví

podkroví

hostivice_30

rozvinuté uliční řezy

rozvinuté uliční řezy

rozvinuté uliční řezy

ukažte projekt svým známým
ukažte projekt svým známým
ukažte projekt svým známým
kopce_delitko_tmave
kriz_malej_cernej
máte zájem o spolupráci?
máte zájem o spolupráci?
máte zájem o spolupráci?
moje další projekty
moje další projekty
oddlovac